Boliger for alle

Velkommen til vores kommune 
For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi bor blandet, går i skole sammen og møder hinanden i
samfundet. Køge Kommune består af en mangfoldighed af byer og landsbyer. Boligerne er med til
at binde kommunen sammen og give sammenhængskraft. 

Samtidig kan vores boliger være med til at modvirke ensomhed. Flere og flere vælger at bo alene,
og vi vil fremme fællesskab og livskvalitet. 
Vores vigtigste prioriteter er derfor, at almindelige lønmodtagere fortsat skal have råd til en god
bolig, og at der ikke eksisterer parallelsamfund med andre grundlæggende værdier. I Køge skal man
kunne bo trygt i en tidssvarende bolig, der er til at betale. 

Vi skal have langt flere boliger i kommunen i de kommende år. Faktisk er tilvæksten dobbelt så stor
i Køge Kommune som for gennemsnittet. Over 6.000 flytter til kommunen frem mod 2030. De
mange nye boliger skal stå rigtig længe, og derfor skal der bygges fremtidssikret. Det er grønt,
klimavenligt og tæt. Og et blanding af billige og mere eksklusive måder at bo på.  
Vi arbejder for boliger for alle: velkommen til vores kommune! 
Der skal bygges flere boliger, specielt til unge og ældre 
Et godt arbejde stiller i højere og højere grad krav om en god uddannelse.
Der er mange bekymringer ved studiestart og det er vigtigt at komme godt i gang, uanset hvilken baggrund, man kommer med.  
Derfor vil Socialdemokratiet i Køge Kommune arbejde, at der bygges flere boliger, specielt til unge
og ældre. 

De fleste ved først kort tid før, hvor i landet de er optaget. Derfor skal opskrivningen vil vi arbejde
for at Køge kommune får en fælles opskrivning, der gør det let for de unge. Både almene,
selvejende og private lejeboliger kan deltage i denne fælles opskrivning.
I fremtiden er der behov for flere med en erhvervsfaglig uddannelse. Socialdemokratiet er derfor
meget optaget af, at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse. Vi arbejder på at tiltrække flere
og varierede uddannelser til kommunen, så de uddannelsessøgende ud fra et nærhedsprincip kan
fastholdes som borgere i kommunen, mens de gennemfører en uddannelse. Derfor arbejder vi på
opførelse af flere studieboliger i kommunen.

Bæredygtige boligområder 

For os er bæredygtige boliger både noget, der handler om klima og om fællesskab. 
Vi vil skabe boligområder, der modvirker ensomhed. Det kan vi gøre ved at bygge socialt og til
mange forskellige mennesker. 
Vi vil skabe boliger, der er bæredygtige hele vejen rundt. Det kan vi gøre gennem nye
arbejdsmetoder, fx DGNB-certificering.  
Renovering og fortætning bidrager med et lavt klimaaftryk og bevarer vores historie og kultur.  

Nye boligområder for alle 
Vi får mange flere naboer i de kommende år, og nye boligområder er på vej. 
Vi vil sikre at alle – også – kan bo i de nye boligområder. Derfor vil vi bruge to nye redskaber: 
Private og almene byggerier skal arbejde sammen om at skabe de bedste boligområder 
En større andel af boligerne skal være almen, og vi vil arbejde målrettet på at hjælpe mennesker, der
går sammen i fællesskaber for at bygge deres nye hjem.  
Hvis nogle af de ældre, store almene boligområder vælger at reducere antallet af boliger, skal der
bygges nye boliger et andet sted i nye områder. 

Boligområder i balance 
Der opstår nemt problemer i boligområder med mange mennesker uden arbejde. Børn skal kunne
vokse op og se de voksne omkring sig gå på arbejde. 
Derfor vil vi skabe en ny, målrettet indsats, der skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse.
Målet er, at ingen boligområder har mere end hver fjerde beboer uden arbejde eller uddannelse. 
Samtidig vil vi sætte en mur op for banderne. De skal ikke igen kunne få fodfæste i Køge. Den
enkelte kriminelle skal mærke konsekvensen af at sige nej til samfundet.  
Det kan kun ske med en stærk koordinering mellem politi, SSP-medarbejdere, SKAT og
boligselskaber. Samtidig vil vi styrke exit-programmet, for der er kun to udveje som bandemedlem:
fængsel eller exit. Derfor vil vi undersøge, om vi kan nedsætte en ny bandetaskforce og et nyt
boligsocialt udvalg under byrådet. 

Mange børn og unge har allerede fået et lommepenge eller fritidsjob i Køge. Det giver en trædesten
til job og uddannelse, og den indsats vil vi fastholde og udbrede.
At Det Grønne Hus i samarbejde med Connect Køge fremmer bæredygtigheden i både boliger og
erhvervslivet.