Danmarks bedste skoler og undervisning

I folkeskolen mødes vores børn på tværs af økonomiske, kulturelle og sociale skel. I
Socialdemokratiet ønsker vi, at vores fælles skole skal være attraktiv for alle, og derfor vil vi
arbejde for at vores kommunes folkeskoler bliver Danmarks bedste, så vi på den måde kan tiltrække
og fastholde elever fra alle samfundslag.

Vi ønsker at vi, i vores kommune, har høje ambitioner i forhold til vores folkeskole og dermed
bliver førstevalget, når forældre vælger skole til deres børn. Der er et stigende antal børn i
Danmark, der starter i privatskole i første klasse, og vi mener, man bør arbejde målrettet for at
vende denne udvikling og sørge for at vores fælles folkeskole er konkurrencedygtig.
Vi skal kontinuerligt arbejde for at tiltrække og fastholde de bedste lærere. Lønniveau og
arbejdsforhold skal som minimum matche nabokommunernes.

I bestræbelserne på at få skabt den bedste folkeskole vil vi benytte følgende virkemidler:
I Socialdemokratiet ønsker vi i højere grad at vægte forældresamarbejdet for at styrke en
tidssvarende udvikling af vores folkeskoler.

Skole/hjem-samarbejdet skal løftes og forældrene inddrages i beslutninger, så familierne føler, de er
med til at præge skolen. Der kan i den forbindelse overvejes hvordan skolebestyrelserne kan styrkes
i forhold til skolernes retning og udvikling.


Den åbne skole

Samarbejdet mellem skolen og det omkringliggende samfund er med til at skabe
sammenhængskraft. Derfor vil vi i Socialdemokratiet være med til at tænke i nye baner i forhold til
den åbne skole.

Faglokalerne på vores skoler trænger til et løft. Vi foreslår, at man overvejer et at skabe et fælles
veludstyret og moderne science center/learnings lab, eventuelt i samarbejde med campus. Dette
skulle således kunne benyttes af alle skolerne på udvalgte dage og erstatte eller supplere en
gennemgribende fornyelse af faglokalerne på samtlige skoler.
I forhold til kulturen ønsker vi at udbrede samarbejdet med aktører fra teater- eller musikforeninger
til undervisning i de kreative fag.

En anden mulighed for inddragelse af lokalsamfundet er et samarbejde med erhvervslivet i forhold
til at undervise på særlige områder – det være sig håndværk eller andre fagområder.
Socialdemokratiet ønsker at ”Skills” udbredes til mere end én dag i udskolingen.
I forhold til at sikre mere fleksibilitet, foreslår vi at arbejde på en løsning, hvor der
skemaplanlægges og undervisningen tilrettelægges et kvartal ad gangen.