Dialog, frivillighed, integration og medborgerskab

Integration og medborgerskab kommer af at opleve sig som en del af de almene fællesskaber i
samfundet. De største og vigtigste af de fællesskaber er vores dagtilbud, skoler og arbejdsmarkedet.
Og vore ældre borgere skal have indflydelse på eget liv, også når man er der hvor man har brug for
samfundets hjælp og støtte.

Kommune betyder fællesskab og Køge kommune består af mange stærke fællesskaber. Det er
gennem de fællesskaber at dialogen findes. Medborgerskab for os er, at man tager ansvar for
hinanden, at alle mennesker har en værdi og at alle ser denne hos hinanden.
Når man oplever sig som medlem af samfundets almene fællesskaber er man også klar til at tage et
medansvar og bruge sin ret til medbestemmelse.
Derfor skal vores almene institutioner aktivt arbejde på at inddrage og integrere alle
samfundsgrupper, særligt borgere af anden etnisk herkomst og borgere med handicap, i
fællesskabet.

Der hvor det ikke kommer af sig selv skal de offentlige arbejdspladser udarbejde handleplaner for
hvordan man vil sikre det.
Arbejdsmarkedet er den vigtigste enkeltfaktor, der sikrer integration af vores borgere af anden
etnisk herkomst, borgere med handicap og andre minoriteter.
Derfor vil vi støtte de lokale offentlige og private virksomheder i at virksomhedernes
medarbejdersammensætning afspejler den befolkningsmæssige sammensætning i Køge Kommune.
Forebyggelse af bandekriminalitet skal ske meget tidligt i de unges liv. Derfor skal vi have en særlig
opmærksomhed på vores unge familier for at forebygge og få skabt gode børneliv.
Tryghed i vores boligområder er afgørende for at kommunens borgere aktivt kan deltage i
lokalsamfundets aktiviteter. Derfor er samarbejdet mellem boligforening, politi og SSP af afgørende
betydning. Der skal løbende ske drøftelser op generelt plan i SSP regi, samt konkret om konkrete
unge. Drøftelse af de konkret unge bør også indbefatte mindre søskende og brødre.
Kommune betyder fællesskab og Køge kommune består af mange stærke fællesskaber. Det er
gennem de fællesskaber at dialogen og medborgerskabet findes. Medborgerskab for os er, at man
tager ansvar for hinanden, at alle mennesker har en værdi og at alle mennesker ser en værdi hos
hinanden.

Socialdemokratiet vil arbejde for at Køge kommune bliver Danmarks mindst ensomme kommune.
Alle borgere skal føle sig velkomne og som en del af et fællesskab, hvor alle betyder noget og hvor
alle gør en forskel ud fra de evner, man har.

Socialdemokratiet vil fortsat sætte dialog højt. Både den formelle dialog i forbindelse med høringer
ved forskellige tiltag, men også dialogen gennem det direkte møde mellem os som parti, vores
politikere, borgere, foreninger og virksomheder.
Socialdemokratiet vil skabe gode rammer for dialog og medborgerskab mellem mennesker fx
gennem de frivillige caféer, der findes i Det Grønne Hus, på bibliotekerne og andre kommunale
bygninger.

Socialdemokratiet bakker op om de lokale landsbylaug, bylaug, borger- og beboerforeninger og
afdelingsbestyrelser i boligforeningerne som alle arbejder for deres lokale områder og dér skabes
et stærkt medborgerskab, hvor vi tager ansvar for hinanden og for området, vi bor i.
Socialdemokratiet tror på, at vi alle gennem dialog bliver klogere forud for, at en beslutning træffes
og at dialog skaber større forståelse og gennemsigtighed i processer og beslutninger.