En god kommune med en sund økonomi

For Socialdemokratiet er en god økonomi af allerstørste vigtighed. Vi kan kun skabe en god
kommune, hvis vi har en god økonomi, hvor udgifter og indtægter er i balance. De budgetter vi
lægger, vil vi følge tæt, for derigennem at sikre at ingen udgifter er ved at skride. En
sådan kontinuerlig opmærksomhed, giver optimale muligheder for at gribe ind, hvis noget absolut
uforudset skulle opstå.

Det kan være rigtig dyrt på den lange bane, at bruge for mange penge og de
efterfølgende foranstaltninger er, som oftest, ikke behagelige. Derfor er vores arbejdsmetode,
rettidig omhu. Med kommunale ord betyder det, at vi ikke vil give tillægsbevillinger. Det kan være
nødvendigt at give tillægsbevillinger, bruge penge ekstraordinært på pludseligt opståede ting, som
er engangsudgifter, men når det handler om, at de løbende udgifter er for høje i forhold til vores
indtægter, så må vi tilpasse budgetterne ikke udvide med udgifter, vi ikke har råd til.
Det er vigtigt for Socialdemokratiet, at have visioner om hvordan Køge Kommune skal se ud i
fremtiden. Ideer og visioner er de rammer hvori vi kan både skabe og bevare, samt tænke nyt
og give tankerne handling. Der skal derfor være budgetmæssig plads til anlægsinvesteringer og
investeringer i øvrigt. Konkret betyder det, at vi gerne vil sikre midler til løbende at kunne foretage
opkøb af jord på steder, hvor vi ønsker vores kommune skal udvikle sig, både med boliger og når
det gælder erhverv.

Socialdemokratiet arbejder for nøje at afstemme skatter, afgifter og udgifter. Ikke at opkræve mere i
skatter og afgifter end nødvendigt. Vi er åbne overfor nedsættelse af grundskyldspromillen når og
hvis muligheden byder sig. Vi forventer at drive økonomien i så stram snor, at forhøjelser af skatten
bliver unødvendig.