Et stærkt kulturliv i Køge kommune

Socialdemokratiet i Køge sætter kulturlivet højt. Kulturen er det, der binder os sammen som
mennesker og skaber det hele liv. 

Kulturlivet for os er kulturinstitutionerne, det frivillige liv, foreningerne, idrætslivet – både bredden
og eliten. Men det er også mødet mellem mennesker, i hjemmene, på torve, gader og stræder, i
restauranter og caféer, i naturen, i skoven, på stranden, ved havnen. Alle de steder og ved de
begivenheder, hvor mennesker mødes. Det er for os kulturlivet. 

Kulturlivet skal være åbent og let tilgængeligt for alle
Det skal være nemt at være frivillig og det skal være nemt at være frivillig forening i Køge
kommune. 

Kommunens mange lokaler skal være lette at låne for forsamlinger af frivillige  
Socialdemokratiet vil påbegynde processen om et nyt kulturhus i Køge by i næste byrådsperiode. 
For Socialdemokratiet er det lokale engagement vigtig og vi ønsker at skabe gode rammer for at
lokale engagementer rundt omkring kan blomstre og trives og at kan virkeliggøre deres ønsker. 

For Socialdemokratiet er butiks- og restaurationslivet samt oplevelsesindustrien også en del af
Kulturlivet og vi ønsker en fortsat god dialog med lokale erhvervsdrivende indenfor netop denne
branche om, at skabe mest mulig optimale vilkår for dem. 

Socialdemokratiet ønsker fortsat at arbejde for musikkens udbredelse i Køge kommune både
gennem musikskolen og kommunens egne institutioner, men også i samarbejde med
musikforeninger og private spillesteder/beværtninger. 

Socialdemokratiet ser en stor værdi i Køge Marina og ønsker at bakke op om dens fortsatte
udvikling. 

Socialdemokratiet vil arbejde for at gøre adgangen til naturen omkring os lettere. Det skal ske ved
mere oplysning, ved trampestier, ved tilgængelighed. Det gælder både skove, stier, strande og søer. 
Socialdemokratiet vil fortsat arbejde for, at Vikingeringborgen kommer på Unescos
verdensarvsliste  Socialdemokratiet vil fortsat arbejde for at idrætslivet og mulighed for bevægelse sættes højt.

Herunder f.eks. idrætshaller i vores byudviklingsområder, skaterfaciliteter, cykelstier, løberuter og
fremme af vandsport. 

Socialdemokratiet har med tilfredshed set, hvor godt byrum som Opdagelsen og Udsigten fungerer
og samler mennesker på kryds og tværs. Vi ønsker at fortsætte disse, retablere dem og føre de gode
erfaringer videre i nye byområder.
At Køge kommune bliver en kulturkommune, som alle taler om.