Flere arbejdspladser i Køge kommune – lav ledighed og styr på forholdene

Vi vil arbejde for et projekt om at uddanne de ufaglærte, så vi kan få flere hænder ind i faget. Det
kan gøres ved at finde interesserede borgere i et samarbejde med kommunens erhvervsskoler. Det
kan gøres både på sundheds- og daginstitutionsområdet. Her skal samarbejdes med de faglige
organisationer og medarbejderne på de enkelte arbejdspladser skal inddrages, da det er dem der har
viden om hvilke kompetencer, en der er brug for. Lønnen er ikke kun faktor, det gode arbejdsmiljø
og trivsel vægter også højt.

Der skal skabes et godt fagligt miljø på arbejdspladser, som gør at fagligheden kan udvikles. Dette
gøres gennem rekruttering af mere fagpersonale. Tiden sammen med borgeren alt.
Arbejdspladsfællesskaber via tværsektorielt samarbejde, så alle faggrupper kan bidrage til det gode
borgerforløb. Med ny velfærdsteknologi kan de gode arbejdsfællesskaber understøttes.
Socialdemokratiet arbejder altid for at holde ledigheden på lavest mulige niveau. Vores mål er at
holde os under landsgennemsnittet.

Der er og vil være brancher som på grund af COVID-19 er særlig hårdt ramt, og hvor ledige risikerer
langtidsledighed, hvis ikke vi fokuserer på en aktiv lokal beskæftigelses politik.
Derfor skal vi fortsætte vores fokus på de indsatser, der nedbringer ledigheden i form af
virksomhedspraktik, efteruddannelse og brancheskift.

Virksomhederne placeret i Køge kommune er kendetegnet ved at være små, mellemstore og enkelte
store virksomheder og inden for forskellige brancher. Det betyder et varieret udbud af
jobmuligheder for både ufaglærte, faglærte og langvarigt uddannede.
Socialdemokratiet vil samarbejde tæt med erhvervslivet, såvel de etablerede virksomheder som
”underskoven” af iværksættere og nye virksomheder.
Den kommunale skal være effektiv og hurtig. Således skal tiden for byggesagsbehandling være
kortere.

Socialdemokratiet har et særligt fokus på, at vi som kommune i samarbejde med virksomhederne er
på forkant med deres behov for kvalificeret arbejdskraft. Overordnet set kræver det en stærk dialog
med virksomhederne i kommunen – potentielle virksomheder og ikke mindst et tæt samarbejde med
Campus Køge

Socialdemokratiet arbejder for at borgere på kanten af arbejdsmarkedet får en tilknytning til det
fællesskab, der er på en arbejdsplads, det at have noget at stå op til hver dag, at der er behov for en
og ikke mindst tjene sin egen løn, mener vi er vigtig.

Køge – Porten til hele Sjælland
Socialdemokratiet vil arbejde for:

 • Forbedringer den trafikale infrastruktur til og fra kommunen, både veje og den kollektive trafik
 • At styrke vækstfora, som forbinder kommunen med hovedstaden, gennem.
 • At en af de ting der skal gøre Køge til en metropol, er flere stop på Køge Nord station på strækningen fra Køge til Ringsted. Derved vil vi også nedsætte udledningen af CO2.
 • At fingerplanen udstrækkes til den vestlige del af kommunen.
 • At vores busser skal overgå til el-drift i 2025.


Byggeprojekter i Køge Kommune
Vi vil arbejde for:

 • Udbygningen af Køge Sygehus til Universitetssygehus Køge giver et markant løft i antallet af arbejdspladser i kommunen
 • Samtidig bør driften af Universitetssygehuset give virksomhederne i Køge mulighed for at byde sig til med opgaveløsning
 • At virksomhederne får mulighed for sparring, information og vejledning, så de står godt rustet i konkurrencen om de relevante opgaver
 • At der arbejdes efter danske overenskomster, når Køge kommune anvender entreprenører,
 • underleverandører og andre virksomheder til kommunale opgaver
 • At der stilles krav om sociale klausuler i alle vores udbud, så vi stiller krav om praktikpladser til lærlinge og hensyn til det rummelige arbejdsmarked i de kommunale udbud
 • Underføringen ved banen i Køge til gående/cyklister påbegyndes i 2022 og er færdig i 2024 således at bydelen Køge Kyst hænger sammen med resten Køge by
 • At der etableres et nyt kulturhus
 • At Køge Nord Sportscenter udvides til glæde for den nye bydel i Køge Nord
 • At prioritere turismen højere. Det vil skabe vækst og arbejdspladser