Fokus på trivsel og sårbarhed hos børn, unge og voksne

  • Vi vil arbejde på stadig at have fokus på normeringerne i daginstitutionerne og specialskolerne.  
  • Vi vil arbejde for at også de særlige sårbare unge kan få sig en uddannelse. 
  • Vi vil arbejde for, at der etableres gode tilbud ved overgangen fra barn til voksen.  
  • Vi vil arbejde på at der skabes flere arbejdspladser til borgere med særlige behov.

Børn og unge skal trives. Det er derfor ikke acceptabelt, at flere og flere børn og unge med psykiske
lidelser, føler sig negligeret, så vi i Socialdemokratiet ønsker at arbejde med en strategi til at
forebygge den psykiske mistrivsel. Vi vil styrke samarbejdet med vores skoler
og med sundhedstjenesten og andre relevante aktører – fremfor udelukkende at behandle, når skaden
er sket.  

Vi tror på, at man med en målrettet indsats kan rette op på den tendens, der er i samfundet, hvor alt
for mange unge får ondt i livet.  
Skolevægring er ofte en del af denne tendens og opstår desværre ofte i forbindelse med andre
psykiske problematikker. I Køge Kommune skal der arbejdes for med at starte hjælpen og indsatsen
så tidligt, at fraværet ikke bliver længerevarende.  

Hverken psykisk mistrivsel eller skolevægring er noget der særligt rammer nogle bestemte
befolkningsgrupper, men det kan ramme i både ressourcesvage, såvel
som ressourcestærke familier.  – og i Socialdemokratiet ved vi, at alle kan få brug for
hjælp og ingen må i den forbindelse føle sig hverken til besvær eller tabt for fællesskabet. 
Det er en socialdemokratisk grundholdning at holde hånden under de svage i samfundet. Derfor
arbejder Socialdemokratiet for at både handicappede og også andre udsatte medmennesker, får en
værdig tilværelse med en plads i fællesskabet og et trygt livsforløb. Vi vil forpligte os til at finde en
plads til alle – uanset evner og mulighed.  

Handicappede og udsatte medmennesker er en sammensat gruppe af livseksperter med mange
forskellige mere eller mindre komplekse problemstillinger. Socialdemokratiet har fokus på
forebyggelse og tidlig indsats, inden problemstillingerne vokser sig alt for store.  
Vi vil desuden med afsæt i den kommunale ungeindsats etablere en god og inddragende overgang fra
ung til voksen. 

Gruppen af unge med problemstillinger vokser. Socialdemokratiet har fokus på at unge og deres
pårørende skal opleve en sammenhængende og inkluderende sagsbehandling op til voksenalderen
og også efterfølgende, hvis behovet fortsat er til stede. 
Der er et stigende behov for etablering af flere kommunale boliger til unge med særligt behov
for bo-træning. Socialdemokratiet går ind for nærhedsprincippet. Vi tror på at tilbud i nærområdet er
bedre for de unge, end en bolig langt væk fra venner og familie. 
Nærhedsprincippet er også gældende for vores handicappede og udsatte borgere. Vi vil sikre, at vi
har en passende boligmæssig kapacitet, der lever op til nutidens bygningsmæssige standarter. Det
skal dog altid være en faglig vurdering, hvorvidt Køge kommune har det rette tilbud til den enkelte
borger.  

Vi tror på, at ‘Housing First-modellen’ kan støtte udsatte medmennesker til at komme på fode igen,
så de atter kan indgå i fællesskabet og på arbejdsmarkedet.  
Socialdemokratiet vil arbejde på at der tilbydes både forebyggelse og tidlig indsats for gruppen af
handicappede og udsatte medmennesker. Vi tror også på den gavnlige virkning af inddragelse
af civilsamfundet, i form af idræts- og foreningslivet kan være med til at gøre en positiv forskel. Vi
arbejder på øget inddragelse af Peer i løsningen af indsatsen. 
Vi arbejder for en god og inddragende overgang fra psykiatrien i regionen, og over til den
kommunale socialpsykiatri. 

Budgettet for voksne med særlige behov ligger betydeligt under landsgennemsnittet, samtidig med
at antallet af borgere der opfylder betingelserne for en indsats, er stigende. Socialdemokratiet
arbejder for, at området med de rette ledelsesmæssige data vil få mulighed for a opnå
et mere retvisende budget. 
Socialdemokratiet arbejder for at skabe bedre personlig udvikling for vores handicappede og udsatte
medborgere. Vi vil arbejde for at være en visionær kommune på det specialiserede
voksenområde. Og derfor skal vi blandt andet have fokus på normeringerne. 
Vi arbejder for i højere grad at sætte fagligheden fri blandt vores dygtige og engagerede
medarbejdere, fordi vi tror på, at det vil give større trivsel for medarbejderne. Vi tror også, at det vil
gøre Køge kommune til en mere attraktiv arbejdsplads ift. fastholdelse og rekruttering. 

Vi anerkender også, at man kan være så hårdt ramt af sygdom, at en førtidspension er den rette
løsning.

Borgerne skal opleve en værdig og respektfuld sagsbehandling. Der skal være sammenhæng og
udvikling i et sagsforløb. Socialdemokratiet arbejder for at skabe rammerne for at medarbejderne
kan sikre denne sammenhæng og udvikling hos borgerne.