Fri og lige adgang til sundhed for alle – det nære sundhedsvæsen

Køge kommune er godt stillet, blandt andet fordi vi har Køge Universitetshospital.
Universitetshospitalet har en specialisering som via, ”det nære sundhedsvæsen”, skal komme
kommunerne til gavn.

Det nære sundhedsvæsen er et sundhedsvæsen, der er flyttet fra hospitalet ud i kommunerne. Køge
kommune skal være klar til kunne passe patienter, der bliver udskrevet meget hurtigt fra
sygehuset.
Det er afgørende for en god behandling af kommunens syge og ældre, at genoptræningen bliver af
høj kvalitet. Patienter der kommer tilbage i eget hjem, skal færdig behandles i eget hjem af den
kommunale syge -og hjemmepleje.

Det skal læge, kommune og region samarbejde om. For at muliggøre denne udvikling, kan der
oprettes enheder på det nye universitetshospital, hvor man med fagligt personale, kan undervise den
kommunale sygepleje i forskellige patientforløb eller de nye teknologier inden for de forskellige
specialer.

Det kan også gøres ved at have en enhed med ansatte fra kommune og region som har en hurtig
adgang til den praktiserende læge. Hensigten er at styrke sammenhængen mellem de praktiserende
læger, kommunen og regionens sygehusvæsen. Forudsætningen her er, at der er gode
samarbejdsaftaler med sygehuset, den praktiserende læge og den kommunale sygepleje.