Fritidsliv og ungdomsliv

I Køge kommune har vi en god ungdomsskole, som tilbyder et væld af forskellige kurser og
aktiviteter. I Socialdemokratiet vil vi arbejde for at alle kommunens unge har lige muligheder for at
blive en del af de fællesskaber, der findes her. Ikke alle unge har lige grad af opbakning fra
hjemmet i retning af at finde og tilmelde sig de gratis kurser og sammensætningen af
ungdomsskoleelever må ikke få social slagside. Der skal laves en målrettet indsats for at få alle
med.

SFO’er og klubber skal styrkes, da der er medvirkende til at skabe trygge og rammer for alle unge i
Kommunen.
Fritidspas skal bevares, så udsatte børn og unge kan være en del af foreningsfællesskaber på lige
fod med andre.
Socialdemokratiet ønsker at arbejde for et alternativ til Gule Hal, når denne nedlægges.