Landsbyer og landdistrikter med stort potentiale

Køge Kommune er omgivet af skøn natur med et karakteristisk landskab og med landdistrikter med
et stort potentiale. De mange landsbyer og mindre byer udgør et boligmæssigt alternativ
til byboligen i Køge, og er dermed med til at sikre en stor variation i kommunens boligudbud.
Socialdemokratiet i Køge ønsker at styrke og gentænke udviklingen i vores landdistrikter. Vi mener,
at det er vigtigt, at vi har en balanceret udvikling i byområderne, landsbyerne og landdistrikterne.
For Socialdemokratiet er det vigtigt fortsat at opretholde en klar grænse mellem land og by. Vi skal
værne om landsbyerne og deres særkende – de må ikke vokse sammen med omkringliggende byer
og erhvervsområder.

Derfor skal udvikling i landdistrikterne primært ske gennem styrkelse af landsbyerne, mens vi
ønsker at begrænse byggeri uden for landsbyerne. Samtidig mener vi, at udviklingen skal ske i
respekt for landsbystrukturen, landsbymiljøet, det omkringliggende landskab og de historiske og
kulturelle værdier.

Vi ved og anerkender, at udviklingen af vores landsbyer skal ske i samarbejde med borgerne. De
kender de lokale forhold bedst og kan vurdere udviklingsmulighederne i et givent projekt. Vi vil
gerne støtte en udvikling, som gror og er båret af landsbybeboerne. Derfor skal vi også se
muligheder i at udnytte potentialet i tomme og overflødige bygninger. Hvis en nedlagt skole kan
omdannes til attraktive boliger, et gammelt mejeri kan bruges til et nyt mikrobryggeri, eller et
nedlagt landbrug omdannes til et bæredygtigt kollektiv – så skal det være muligt.

Vi mener, at det skal være attraktivt at bo på landet. Derfor vil vi satse på at skabe levende
landsbyer, meget gerne med mindre liberalt erhverv og med lokale butikker. Desuden ved vi, at
internet og mobiltelefoni er vigtigt for borgere og virksomheder. Hurtigt internet har især stor
betydning for vækstmulighederne i vores landdistrikter, og det er vores mål at arbejde for, at
dækningen bliver god nok alle steder.
Landsbyerne spiller en afgørende rolle i kommunen. Selvom det ikke er her, flertallet af borgerne
bor, er byerne og landsbyerne i kommunen gensidigt afhængige.

Derfor vil vi styrke landsbyerne og lægge mere medbestemmelse ud i de små samfund.

  • Landsbyen tages med på råd i investeringer og drift for at lytte og skabe bedre, lokale løsninger.
  • Nye roller og opgaver i landsbyerne, for eksempel med seniorbofællesskaber
  • Fastholdelse af buslinjer på landet og fortsat udvikling af trygge cykelruter og skolestier
  • Mindre gennemkørende trafik og hastighedsbegrænsning på 40 km/t gennem landsbyerne
  • Landsbyerne og landsbylaug kan bidrage positivt til den grønne omstilling