Trygge, aktive ældre

Socialdemokratiet vil arbejde for at Køge kommune er god kommune at blive gammel i. Vi støtter
det gode ældreliv og fordrer værdighed, medbestemmelse og respekt i samarbejde med
ældrebefolkningen.

Køge kommunes værdighedspolitik skal løbende opdateres og kendes af borgere og personale.
Værdighedspolitikken skal afspejle de socialdemokratiske værdier og kerneområder.

Frivillige:
Der skal løbende samarbejdes på tværs af foreninger med aktive frivillige og vi vil løbende have
opmærksomhed på forebyggelse af ensomhed. De frivillige foreninger skal have mulighed for hjælp
fra kommunen i form af lokaleudlåning etc.

Forebyggelse:
Forebyggelse er nøgleordet i ældrelivet med henblik på at minimere/eliminere fysiske og psykiske
skavanker.
Genoptræningscentre og aflastningspladser er vigtige tilbud til Køge kommunes ældre.

Personale:

Personalet er skal være veluddannet og arbejde sammen på tværs om forebyggelse,
sundhedsfremme, genoptræning, pleje og omsorg.

Det skal altid være borgerens hjem (hvad enten det handler om hjemmepleje eller plejehjem) og
ikke en institution, det veluddannede personale kommer i og yder omsorg og pleje.
Socialdemokratiet vil have ældrebebyggelse og flere fællesskaber med seniortiden i fokus. Her
kunne man måske indgå et samarbejde med de forskellige foreningsliv. Hvor man kunne få nogle
frivillige fra forskellige foreninger til at komme og vise hvad deres foreninger laver.
Frivillighedens vej kan bruges fra seniorlivet hvor foreningerne kan komme og lave aktiviteter, til
frivillige vågekoner der sidder ved dem der er på plejehjem som ligger for døden, som kan sidde
ved dem til det sidste.

Ældre værdighedspolitik:

  • Køge kommune skal være i front med en forebyggende sundhedsindsats overfor ældre medborgere
  • Klippekortordningen skal forsætte
  • Arbejdsfællesskaber: Lav en fælles dagsorden hvor fagligheden kan tales op.
  • Ældreboliger med fællesskaber der kommer i samarbejde med frivillige aktører. Vi skal forebygge ensomhed.
  • En værdig og tryg afsked med livet.