Andreas Bech

Andreas Bech, Socialdemokratiet Køge

Hej alle sammen. Mit navn er Andreas Bech, og sammen med min kæreste og vores to børn på 16 og 13 år har jeg boet i Køge i 11år.

Jeg er ny i Socialdemokratiet, men hvis jeg virker bekendt, så er det måske fordi, at jeg ved seneste kommunalvalg stillede op for SF. Det var i sin tid lidt en tilfældighed, at jeg havnede i SF, for de sager, som jeg kæmper for, kan lige så vel beskrives som socialdemokratiske. Ved valget i 2017 opnåede jeg, som relativt nyt ansigt i Køge, næsten 200 personlige stemmer, og jeg håber, at jeg i 2021 kan få et endnu bedre valg denne gang til fordel for Socialdemokratiet i Køge.

Til daglig arbejder jeg i Erhvervsstyrelsen, hvor jeg i mere end 10 år har været tillidsmand for over 300 kolleger. Derudover sidder jeg i Dansk Magisterforenings Hovedbestyrelse og i Forbrugerrådet Tænks bestyrelse. Jeg har således stor erfaringmed politisk styret arbejde, herunder at forhandle aftaler på plads.

Jeg er stærkt optaget af det lokalpolitiske liv i Køge, dels har jeg siddet med i arbejdsgruppen ”Det grønne Køge”, og som naborepræsentant for beboere omkring Lovparken i Køge centrum samarbejder jeg med forvaltningen, SSP, Politi og uddannelsesinstitutioner. Mit engagement betyder, at jeg har oparbejdet nyttige og gode relationer til en række byrådspolitikere. Endelig har jeg som stedfortræderhaft mulighed for at deltage i et byrådsmøde samt et par udvalgsmøder, hvilket kun har styrket min tro på, at jeg kan begå mig i byrådet.

Mere overordnet brænder jeg for at styrke indsatsen på områder i Køge Kommune, som er klassisk S-politik: Styrket velfærd for børn, unge og seniorer, natur og miljø samtcykelstier og kollektiv trafik.

Vi skal fx levere en anstændig service og sikre ordentlige vilkår for vores seniorer, samtidig med, at børnefamilier oplever, at dagtilbud og skoler har ordentlige forudsætninger for at kunne passe og undervise vores børn. Og som kommune skal vi øge vores indsats for grøn omstilling og skabe mere vild natur. Dette ønske hænger godt sammen med mit fokus på at forbedre cykelstier og offentlig transport i Køge Kommune. Både lokalt mellem vores lands-byer, hvor cykelnet og busruter skal styrkes, og i forhold til pendlere, som dagligt rejser ud af kommunen.

Ovenstående er områder, som jeg er meget optaget af. Derfor vil I også opleve, at jeg deltager i den offentlige debat, hvor jeg bl.a. er aktiv med fokus på forbedring af trafikale forhold for bløde trafikanter rundt omkring i kommunen. Senest med en underskriftsindsamling om sikker adgang for cyklister mellem Køge centrum og stadionområdet, hvor næsten 250 har skrevet under. Samlet set har jeg over de seneste 5-6 år opbygget og styrket mit politiske netværk, som jeg vil kunne trække på og drage nytte af. Jeg føler mig helt klar til at tage kampen og samarbejdet op med de øvrige politikere i byrådet.

Venlig hilsen

Andreas Bech