Lene Møller Nielsen

Jeg har boet hele min barndom i Hvidovre, med mine forældre og 2 søskende.

I 1983 flyttede jeg til Ejby og har siden 2011 boet i Køge. Jeg er 58 år, gift med Morten og har 4 børn samt 4 dejlige børnebørn. Jeg arbejder i Skattestyrelsen, hvor jeg er Funktionsleder, i Næstved.

Jeg har siddet i byrådet siden 1. januar 2014, hvor jeg stillede op første gang. I denne periode er jeg gruppeformand og sidder i Økonomiudvalg, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Klima- og Planudvalget samt i bestyrelsen for Klar Forsyning og VEKS.

Selvom Køge Kommune på rigtig mange måder er kommet godt igennem store udviklingsprojekter, så er der stadig udfordringer, når vi vil sikre borgerne en tryg velfærd. Der skal fortsat skabes politiske resultater, med kernevelfærden i centrum. Vores socialdemokratiske hjerteblod skal præge de politiske beslutninger – også fremover.

Et andet fokus er klima og miljøområdet. Her er det vigtigt at vi fastholder fokus, stiller krav om bæredygtighed i byggeri og infrastruktur samt sikrer gode muligheder for offentlig transport i hele kommunen.

Der skal være flere cykelstier og grønne energiløsninger i nybyggeriet.

Hvis du ønsker tryghed omkring kernevelfærd og sund og klimarigtig udvikling, så skal du give mig en stemme til kandidatlisten.

Se min videopræsentation her!