Om borgerrådgiver

At støtte forslaget om en borgerrådgiver og ikke støtte, er ikke det samme som at arbejde for god sagsbehandling og borgernes retssikkerhed og ikke at arbejde for god sagsbehandling og borgernes retssikkerhed. Vi er i Socialdemokratiet helt bevidste om, at samtlige af byrådets partier ønsker god sagsbehandling og retssikkerhed for borgerne. Det viser det store arbejde, der er blevet gjort i byrådet om at sikre god sagsbehandling også om.

Og lad os starte dér; målet om god sagsbehandling.

God sagsbehandling og borgernes retssikkerhed fyldte meget op mod kommunalvalget for 4 år siden. Det tog særligt jeg som borgmesterkandidat til mig. Hele vejen igennem understregede vi i Socialdemokratiet, at vi ønskede en bedre sagsbehandling. Vi var og er meget inspirerede af Roskilde kommunes ABC-model. Se gerne denne video på godt 5 minutter, der virkelig godt forklarer ABC-modellen: https://youtu.be/1BI-PIdzglE

Vores tilgang er, at når problemet er dårlig sagsbehandling og forkerte afgørelser, så er det sagsbehandlingen og kulturen omkring sagsbehandlingen, der skal laves om. Og det er det, vi igennem de sidste 4 år har arbejdet med.

Det er i mødet mellem borgeren og sagsbehandleren, at den gode sagsbehandling skal ske. For os at se er en borgerrådgiver et bureaukratisk, kontrollerende og forsinkende led mellem sagsbehandler og borger. Hvis vi har et problem på rådhuset, er det på rådhuset det skal løses. Og det blev åbenlyst for os i 2017, at der var et problem på rådhuset, der skulle løses og det har vi sammen med resten af byrådet arbejdet målrettet med. Vi har lavet et nyt tiltag med inspiration fra Roskilde, der hedder “Styrket borgerdialog” og vi har samarbejdet med Socialtilsynets Taskforce – begge for at forbedre sagsbehandlingen og borgernes retssikkerhed.

Vi er ikke i mål, men på vej og vil gerne se resultaterne af det arbejde, før vi sætter nye initiativer igang.

Og hvad har vi så gjort? Vi nedsatte et såkaldt §17 stk. 4-udvalg, der er et hurtigtarbejdende udvalg, som et byråd kan nedsætte med repræsentanter udenfor byrådet. D. 28/8 2018 nedsatte byrådet udvalget med 3-4 referencegrupper bestående af medarbejdere, pårørende, Handicaprådet og Udsatterådet. Læs mere her. I løbet af 7 måneder arbejdede udvalget med de forskellige temaer – herunder en borgerrådgiver. De havde besøg af borgerrådgiveren i Høje Taastrup og en konsulent fra Roskilde, der fortalte om deres ABC-model. Udvalget var enige om, at ABC-modellen skulle være den, der blev arbejdet videre med i Køge kommune. D. 30/4 2019 afrapporterede udvalget til byrådet, der i enighed godkendte følgende strategi. Læs særligt s. 8: her Altså besluttede byrådet, at arbejde med en dialogbaseret model, hvor sagsbehandlerne har mere dialog med borgerne end skriftlighed (afgørelse skal naturligvis gives på skrift) med inspiration fra Roskildes ABC-model. Strategien indeholder ikke idéen om en borgerrådgiver. Siden er den dialogbaserede model blevet konkretiseret i det, vi i Køge kommune har døbt “Styrket Borgerdialog”, som økonomiudvalget blev orienteret om i november 2019: her Samtidig har Børneudvalget samarbejdet med Socialtilsynets Taskforce om at forbedre sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Det kan I bla. læse om her: https://sn.dk/Koege/Samarbejde-med-Socialstyrelsen-har-styrket-boernehandicapomraadet/artikel/1445209

For os handler det ikke om at være for eller imod en borgerrådgiver, men om at sikre en god sagsbehandling for borgerne og et godt anerkendende møde mellem sagsbehandler og borger. Vi er nået et stykke, men er ikke i mål. Og vi skal fortsat arbejde med at have en god sagsbehandling og borgernes retssikkerhed. Meget af det arbejde, der er sat i gang kan bedre løftes nu, hvor medarbejderne er tilbage på rådhuset efter Corona og kan deltage i kurser og workshops om “Styrket Borgerdialog.

Ovenover har vi argumenteret for, hvorfor vi ønsker at arbejde med en anden og mere dybdegående vej, end en borgerrådgiver. Ansøgningsfristen var onsdag kl 12 og anmodningen om at sende en ansøgning kom mandag middag. Det giver ikke rigtig tid til at komme i dybden med, hvad forslagsstillerne egentlig vil med en borgerrådgiver.

Vi afviser ikke tanken, men har arbejdet ud fra ovenstående strategi, der har været enighed i byrådet om. Det tror vi egentlig fortsat der er. Men vi synes, det ordentlige er, at vi tager drøftelsen om en borgerrådgiver i budgetprocessen og lægger opgaven med at formulere formål og indhold for en evt. borgerrådgiver over til det kommende byråd. Vi kan måske søge igen næste år. Lad os være velforberedte og have det diskuteret ordentligt igennem mellem politikere, brugere, medarbejdere og ledere før vi evt. sender en ansøgning.

Vi ser frem til en god og sober diskussion om indhold og formål.

Socialdemokraterne i Køge
Marie Stærke